Aanpak

De aanpak van Van Oostveen Familierecht

Een goed verlopen scheiding of andere familiekwestie kan zeer veel emotioneel en financieel leed voorkomen. Hoe helpt Van Oostveen Familierecht u daarbij?

1. Luisteren

Om u goed te kunnen helpen, vinden wij het belangrijk om te weten wat er allemaal speelt in uw situatie, wat de feiten zijn en wat voor u van belang is om tot een bevredigende oplossing te komen. Daarna kunnen wij u op maat adviseren en begeleiden.

2. Advies

U heeft aan de ene kant vast wel in grote lijnen een idee waar familierecht over gaat. Aan de andere kant heeft u wellicht allerlei vragen wat het nu precies voor u betekent in uw situatie. Daarom geven wij u graag een advies op maat. U krijgt dan heldere en bruikbare informatie die u helpt uw situatie op te lossen, in plaats van dat u het risico loopt te verdwalen in het bos van regelgeving en jurisprudentie.

3. Begeleiding

Van Oostveen Familierecht begeleidt u graag als advocaat of als mediator bij uw familierechtelijke zaak. Wij overleggen waar mogelijk met alle betrokkenen om een goede oplossing te bereiken en procederen waar nodig.
Van Oostveen Familierecht biedt structuur in de begeleiding en is resultaatgericht. Wij behandelen (alle) mensen op integere en respectvolle wijze. Verder mogen vindingrijkheid en een vleug humor niet ontbreken.

Aanpak bij echtscheiding

Bij een scheiding zijn er verschillende manieren om tot afwikkeling te komen. Elke manier heeft zijn voor- en nadelen. Uw omstandigheden zijn bepalend voor de keuze. Samen met u maken wij een plan van aanpak.

Mediation

Als eerste zullen wij met u onderzoeken of echtscheidingsmediation mogelijk is. Echtscheidingsmediation is inmiddels volledig ingeburgerd als manier om tot een echtscheiding te komen. Beide partners gaan samen naar de mediator om de zaken te regelen die horen bij de afwikkeling van een echtscheiding. Het doel is om te komen tot gedegen en (juridisch) houdbare oplossingen.
Wanneer mensen zelf betrokken zijn bij het maken van de oplossingen, worden die vaak beter nageleefd dan wanneer de rechter een oplossing oplegt, zo leert de ervaring. Verder werkt mediation sneller en goedkoper dan de gang naar de rechter.

Overlegscheiding

Als echtscheidingsmediation voor u niet de beste optie is, kan de overlegscheiding mogelijk uitkomst bieden.
De overlegscheiding is de manier om te scheiden waarbij de partners die gaan scheiden, allebei door hun eigen advocaat worden begeleid bij het scheidingsoverleg. Een coach zal vaak het proces aansturen. Er kunnen verder professionals worden ingeschakeld als dat nodig en gewenst is, zoals een accountant of fiscalist.
Advocaten en professionals, die lid zijn van de VvCP, zijn speciaal getraind voor overlegscheidingen. Het proces is er dus nadrukkelijk op gericht om advocaten en partners niet tegen elkaar te laten strijden, maar om gezamenlijk in overleg naar de beste oplossingen te zoeken voor de wederzijdse belangen van de partners. Dit is in de praktijk een belangrijk voordeel van een overlegscheiding.
Kenmerkend is verder dat men ervoor tekent, dat men niet naar de rechter gaat, maar er via overleg uit zal komen.
De overlegscheiding kan nuttig zijn bij: complexe financiële situaties, complexe emotionele situaties of bij grote machtsongelijkheid tussen de partners.

Maatpak, geen confectie

Als uw situatie er om vraagt, kan het scheidingsproces daarop worden aangepast. De aanpak is immers een middel en geen doel.

Scheiding via de rechter

Zo nodig zal de scheiding via de rechter worden geregeld.